2011 wordt een druk jaar voor SMG.

Komend jaar staan er weer een aantal "uitdagingen" en activiteiten op de agenda van St. Mooi Groenlo.
Hieronder een korte opsomming. Heeft U vragen, suggesties of meningen over deze onderwerpen dan waarderen wij het dat  U contact met ons opneemt of aan ons forum deelneemt.

1) SMG betrokken bij de planvorming omtrent de Kanonswal.
Dit jaar is er 100.000 Euro beschikbaar gesteld (provincie en gemeente) voor de uitvoer van een Kanonswalplan. Binnenkort start de gemeente met de planvorming, waarschijnlijk met een klankbordgroep, waarvan o.a. SMG deel uitmaakt. Conform de subsidie-eisen dient de uivoering van dit plan dit jaar te geschieden.
Klik hier voor meer infostadsboerderij

2) SMG in overleg met diverse partijen omtrent de Stadsboerderij.
Het doel van SMG is om dit jaar de Stadsboerderij weer een functie te geven.
Kortom: dit prachtige gebouw moet weer openbaar worden voor Grollenaar en toerist!!
Er vinden daarom op dit moment gesprekken plaats tussen de Gemeente, SMG en andere partijen.
Klik hier voor meer info

3) SMG betrokken bij de planvorming van de "Plan de Gracht".
Samen met de buurt hebben wij in 2009 en 2010 een krachtig protest laten horen tegen de plannen van het voormalige college om langs de historische gracht wederom onverantwoorde hoogbouwplannen te lanceren. Het inmiddels nieuwe college blijkt wel rekenschap te willen houden met de monumentale gracht en haar groene omgeving t.p.v. de Lievelderstraat, en in januari gaan wij de planvorming verder bespreken met de gemeente.
Klik hier voor meer info

4) Stadspark "de Grolse Weiden".
Het afgelopen jaar is er door de Klankbordgroep "Grolse Weiden", waarvan  SMG deel uitmaakt, hard gewerkt aan de uitbreiding van het park. Mn. aan de opknap en restauratie van de Halve Maan. Wij zijn blij dat onze missie,  nl. het behoud van de groene monumentale setting, is geslaagd. Voor de verdere ontwikkelingen in het park zijn o.a. opbrengsten vanuit de woningbouw op de Woerd benodigd en die laten nog even op zich wachen. Maar wij werken het komende jaar mee aan de planvorming van o.a. de kinderboerderij en de natuurspeelplaats, die gepland zijn voor 2011/ 12 / 13. 

5) (Her-)planten van bomen in Groenlo
Ook in 2011 blijven wij uiteraard opkomen voor het bomenbestand in Groen-lo. In overleg met de gemeente worden er in 2011 in verschillende wijken in Groenlo nieuwe bomen geplant, ook al omdat de afgelopen jaren er verschillende bomen zijn verdwenen. Binnenkort worden er aan de Ruurloseweg 25 nieuwe bomen geplant. Wij houden U op de hoogte van de verdere aanplant.

6) Overige:
- "Groene Aldi"- nieuwbouw
: In 2011 wordt er een Aldi gebouwd op de voormalige stortplaats aan de Borculoseweg. Deze Aldi zal mede door de inzet van SMG in een groene setting geplaatst worden waarbij de monumentale bomen behouden blijven. De aanplant van de groenstrook eind 2010 was nog maar het begin. Klik hier voor meer info
- Bouwhistorische middag: de Basten-Asbeck middag in december 2010 was een geslaagde start en SMG gaat dit initiatief om monumentale gebouwen in Groenlo op de kaart te zetten in 2011 zeker een vervolg geven.Klik hier voor meer info

 

 

Sponsoren

  • w3studio-webdesign
foto1.jpg
foto2.jpg
foto3.jpg
foto4.jpg
foto5.jpg
foto6.jpg
foto7.jpg
foto8.jpg